TwitterFacebookRSS

ARMY photo training [July 30,2014]

อบรมช่างภาพฯ กองบัญชาการกองทัพไทย

30 กรกฏาคม 2557 พลโทหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมช่างภาพนิ่งและช่างภาพวีดิโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลในการพัฒนาทักษาะการถ่ายภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการอบรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการอบรมภายในห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหาร และ มีการจัด Workshop นอกสถานที่ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และ ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมดเป็นเวลา 2 วัน

การอบรมฯ ในครั้งนี้ เน้นความรู้ด้านการถ่ายภาพที่สำคัญ คือ
1. ความรู้ขั้นพื้นฐานในการถ่ายภาพ ทั้งการจัดองค์ประกอบภาพ การทำงานกับแสง การถ่ายภาพย้อนแสง ช่วงชัด การควบคุมกล้อง
2. ความรู้ด้านการสื่อสารด้วยภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งการสื่อความหมายด้วยภาพ การบันทึกภาพข่าว สารคดี และงานประชาสัมพันธ์ โครงสร้างข่าว การเล่าเรื่อง การจัดลำดับการเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น

HALLOWEEN photo training [October 20,2013]

อบรมแฟชั่น Vampire Girl

20 ตค.56 อ.เวทิต ทองจันทร์  ร่วมกับ Rakklong.com และ ร้าน Viewfinder จัดอบรมถ่ายภาพแฟชั่น ต้อนรับเทศกาลฮัลโลวีน ในหัวข้อ "The Vampire Girl" โดยมี คุณนัทธี ทองแจ้ง หัวหน้าช่างภาพ นิตยสาร Lemonade จาก บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป

FEATURE photo training [September 10,2011]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพสารคดี

10 กันยายน 2554 อ.เวทิต ทองจันทร์ ชมรมศิลปการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ Rakklong.com จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพสารคดี” โดยมี คุณเกรียงไกร ไวยกิจ ช่างภาพสารคดีมืออาชีพเป็นวิทยากร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ห้องสัมมนา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม

Festival photo training [November 27,2012]

อบรมการถ่ายภาพงาน Event & Festival และ กิจกรรมถ่ายภาพเทศกาลโคมยี่เป็ง จ.เชียงใหม่

27 พ.ย.2555 อ.เวทิต ทองจันทร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพให้กับนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนยุพราชเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรช่างภาพระดับอาชีพ 4 ท่าน คือ คุณจักรพันธ์ ณ สงขลา, คุณวีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ (ป้าชู สปีดชัตเตอร์), คุณสุวสรรค์ ชมแก้ว (โป้ง ไทยรัฐ) และ อ.เวทิต ทองจันทร์ หน.ภาควิชาสื่อดิจิทัล จัดอบรมภาคปฏิบัติ และนำนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมถ่ายภาพในเทศกาลโคมยี่เป็ง จ.เชียงใหม่

หลังจากนั้น ในวันที่ 28-30 พ.ย.2555 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดพื้นที่นิทรรศการเพื่อแสดงผลงานภาพถ่ายของช่างภาพและนักเรียนที่ได้บันทึกภาพรวมกว่า 400 ภาพจากเทศกาลฯ ดังกล่าว

PORTRAIT photo training [September 9,2011]

อบรมพื้นฐานเบื้องต้นการถ่ายภาพ Portrait

9 กันยายน 2554 อ.เวทิต ทองจันทร์ และ ชมรมศิลปการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสยาม จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพ Portrait” โดยมีศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ร่วมเป็นนางแบบให้กับน้องๆ สมาชิกชมรมฯ

Video Presentation

Get in touch

ติดต่อโดยตรงได้ที่ อ.อั๋น เวทิต ทองจันทร์
Tel.086 755 3737 www.facebook.com/vethit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quote

I was not looking for my dreams to interpret my life, but rather for my life to interpret my dreams!

Susan Sontag

Scroll to Top