Kukthew Sport Photographer

UX

ภาพประกอบ Scoop ข่าว นสพ.

12 ก.ย.57 พี่ บก.หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ได้ให้พื้นที่ข่าวเพื่อโปรโมทลูกศิษย์ Kukthew ช่างภาพกีฬาอาชีพสาวสวย (www.kukthew.com) Weonephoto จึงจัดเซ็ทภาพประกอบที่สื่อถึงแอคชั่นของช่างภาพกีฬาให้กับ Scoop นี้ โดยพยายามสื่อให้ผู้ชมเห็นความเป็นมืออาชีพและความสดใสไปด้วยพร้อมๆ กัน