Avenue Fashion

UX

Avenue Fashion

3 ธ.ค.54 Avenue Fashion เป็นผู้สนับสนุนเครื่องแต่งกายของพิธีกรรายการ Smart Variety เราจึงได้น้องชิวชิว ซึ่งเป็นพิธีกรหลักของรายการให้เกียรติมาเป็นนางแบบในการจัดชุดแฟชั่นเซ็ทนี้ โดยได้ถ่ายภาพกันที่ เอื้องคำ รีสอร์ท จ.ลำปาง ซึ่งได้รับการต้อนรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทางรีสอร์ท เป็นที่พักอีกแห่งที่ขอแนะนำเลยครับ