Feature Photography

คลองลัดมะยม

UX

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม พุทธมณฑล สาย 1

17 ก.ย.54 ช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมคลองลัดมะยม บ่อยครั้ง ที่ตลาดน้ำแห่งนี้ มีวิถีชุมชนฝั่งธนฯ ในการทำการค้าริมคลองที่น่าสนใจ จึงเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ม.สยาม โดยเฉพาะนิเทศศาสตร์ หลากหลายวิชา เช่น การวางแผนประชาสัมพันธ์ชุมชน การเรียนถ่ายภาพสารคดี และถ่ายภาพ Photo Essay เป็นต้น จึงนำเอาภาพชุดบางส่วน ที่ crop ภาพในแบบ 1:1 เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ instragram มาให้ลองชมกันครับ