TwitterFacebookRSS

Short Film

Short Film
ผลงานภาพยนตร์สั้นภาพยนตร์ "รักตำตา"

Release : ตุลาคม 2559

Concept : รู้ไหมว่า !!! ทุกวันพฤหัสที่ 2 ของเดือนตุลาคมทุกปีคือ “วันสุขภาพตาโลก” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม

World sight day มีจุดประสงค์ก็เพื่อลดตาบอดในประชากรโลกลงอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยมุ่งเน้นไปที่โรคตาที่ป้องกันหรือรักษาได้ องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ประชากรโลกขณะนี้ถึง 285 ล้านคน ที่มีความพิการทางสายตา โดยพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า ตาบอด (สายตาข้างดีน้อยกว่า 3/60 ลงมา) ถึง 39 ล้านคน และสายตาเลือนราง (low vision) ถึง 246 ล้านคน ในจำนวนผู้ที่มีสายตาพิการนี้ ร้อยละ 90 เป็นคนฐานะยากจน และร้อยละ 80 ตาพิการจากโรคที่ป้องกันและรักษาได้ และร้อยละ 65 ผู้มีสายตาพิการอายุ 50 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันคนเราอายุยืนขึ้นย่อมจะมีคนตาบอดมากขึ้น มีผู้กล่าวเทียบไว้ว่าทุกวันนี้ทุก 5 วินาที จะมีคนตาบอดเพิ่ม 1 คนและทุกนาทีมีเด็กตาบอดเพิ่ม 1 คน

Agency : A8 Thailand

Producer : เวทิต ทองจันทร์
Co-Producer : วีรวรรณ ทองจันทร์
Director : ยุทธพงศ์  พีระยุทธพงศ์
Assistant Director : ยอดชาย พัชนี
Director of Photography : มนูญ  ชัยเวช
Focus Puller : สุรชัย แก้วทองดี
Production Manager : ชื่นมนัส อินทฤทธิ์
Video Man : สกันต์ ทองนิ่ม
Slate : กลางชล ศรีชาย
Editor : สุรโบ้ เพชรน้ำไหล

Cast :
สุธารินทร์  อินเปี้ย
รัชพงศ์ อโนมกิติ
ภาพยนตร์ "เมนูของอีพ่อ"

Release : กันยายน 2559

Duration : 5.22 minutes

Concept : เรื่องราวของพ่อและลูกสาว ที่มีความรัก ความผูกพันธ์ กันอย่างลึกซึ่ง นำโดยพ่อน้อยนักกินก้อยปลาดิบตัวยง กับ พยาบาลสาวกุ๊กไก่ ลูกสาวแสนดุ ที่คอยสอดส่องพฤติกรรมการแอบกินก้อยปลาดิบของพ่อ ข้อขัดแย้งของพ่อลูกจะจบลงอย่างไร เชิญชม และ แชร์ เมนูของอีพ่อ ภาพยนตร์สั้นบรรยากาศอีสาน โดย โครงการ สร้างสุ(ก)ในสังคม ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Agency : A8 Thailand

Producer : เวทิต ทองจันทร์
Co-Producer : วีรวรรณ ทองจันทร์
Director : วิชิต วัฒนานนท์
Assistant Director : วีรพล คำสุวรรณ
Screenplay : เวทิต ทองจันทร์
Director of Photography : มนูญ  ชัยเวช
Production Manager : ชื่นมนัส อินทฤทธิ์
Editor : นันทวุธ ภูผาสุข

Lead Cast :
พรทิพย์ จันทร์ทิม - พยาบาล
สมควร ค่าเอ่น - พ่อน้อย

Art :
ภัทร จิระสมบัติ
ทศพร ปริธัญ ศิลปกรรม

Costume : ภัสราภรณ์  บุราณศรี
Make Up : ฐานิตา อ่อนสุวรรณ

เพลง "กินสุก" เพื่อรณรงค์โครงการสร้างสุ(ก)ในสังคม


เพลงนี้ฮิตแน่  โป๊ะสุกๆ โดยพี่ชมพู ฟรุ๊ตตี้

คำร้อง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้)
ทำนอง : ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ (อุ๋น)
เรียบเรียง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้)
โดย : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ภาพเบื้องหลังการทำงาน

 

ชมภาพเบื้องหลังเพิ่มเติมได้ที่นี่ ภาพเบื้องหลังเมนูของอีพ่อ 1 (2 ก.ย.59) ภาพเบื้องหลังเมนูของอีพ่อ 2 (3 ก.ย.59)ภาพยนตร์ "โรงงานหลวงเพื่อปวงชน"

Duration : 23.45 minutes

Concept : บอกเล่าบรรยากาศชุม­ชนเกษตรวิถีของโรง­งานหลวงอาหารสำเร็จรูปแ­ห่งที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

Producer : เวทิต ทองจันทร์
Co-Producer : วิมลภัทร์ ตุงคนาค
Director : ธนัช นนท์ขุนทด
Director of Photography : ประยุกต์ ศรีทองกูล
Line Producer : สมคเน วรวิวัฒน์
Art Director : สมคเน วรวิวัฒน์
Acting Coach :อนรรฆอร บุรมัธนานนท์

Lead Cast :
จุฑารัตน์ การะเกตุ
สุกัญญา อิบราเฮม
ภคมน เจริญวโรดม
อภิธาร รุ่งเจริญรอด

ภาพเบื้องหลังการทำงานShortfilm

Video Presentation

What we do?

01 Photographic Services : Corporate, Hotel & Resort, Food, Wedding, Fashion and Events.

02 Video Production : TV Commercial, Video Presentation, Short Film.

03 Checking my personal works : Art & Culture, Life, Nature & World, Portrait & Fashion, Feature, and Exhibition.

Contact Info

ผ ศ . เ ว ทิ ต ท อ ง จั น ท ร์
086 755 3737 , 081 750 2660
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/vethit

Office Map / ประวัติและผลงาน

Who's Online

We have 7 guests and no members online

Get in touch

ติดต่อโดยตรงได้ที่ อ.อั๋น เวทิต ทองจันทร์
Tel.086 755 3737 www.facebook.com/vethit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quote

I was not looking for my dreams to interpret my life, but rather for my life to interpret my dreams!

Susan Sontag

Scroll to Top