TwitterFacebookRSS

Highlight Video

Highlight Video
ผลงานวีดิทัศน์ขนาดสั้น เพื่อสรุปกิจกรรม Event ขององค์กร๙ ตามรอยดอยคำ คลิกที่นี่เพื่อรับชม Video

On Air : 4 Mar 2018

Duration : 10.40 minutes

เรื่องเล่าจากโรงงานหลวงฯ

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ หวังให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีและได้ร่วมสัมผัสจุดเริ่มต้น "ดอยคำ" ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพร้อมเยี่ยมชมชุมชนแห่งความสุขที่บ้านยาง และเพื่อส่งเสริมและสร้างสุขนิสัยในการดูแลและใส่ใจให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และได้ร่วมเรียนรู้ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์ของพระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร จะนำไปสมทบโครงการสาธารณประโยชน์ ในตำบลแม่งอนJ-MAT Award ครั้งที่ 27 คลิกที่นี่เพื่อรับชม Video

On Air : 27 Apr 2018

Duration : 4.00 min

บรรยากาศการนำเสนอผลงาน 7 ทีมสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำกว่า 30 ท่านเข้าร่วมตัดสิน ในวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา กิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  

On Air : 5 Jun 2018

Duration : 3.16 และ 1.52 minutes

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อตก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  วีดิทัศน์เปิดงาน มิติใหม่เหมืองแร่ไทย กรมทรัพยากรธรณี

On Air : 12 Feb 2018

Duration : 8.48 minutes

“มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
(Thailand Green and Smart Mining Forum 2018)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาเหมืองแร่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมกันรับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560 และการดำเนินงานด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย ซึ่งมีการคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน วิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมในวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) นอกจากมีพิธีการประกาศเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการเหมืองแร่ไทย และการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สภาการเหมืองแร่ สมาคมอุสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการกิจการเหมืองแร่แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวทางการทำงานจากผู้ประกอบการเหมืองแรกที่ได้รับรางวัลการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือมีการประกอบกิจการที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่รายอื่น ๆ ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้การเสวนาทางวิชาการ โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร อีกด้วยShortfilm

Video Presentation

What we do?

01 Photographic Services : Corporate, Hotel & Resort, Food, Wedding, Fashion and Events.

02 Video Production : TV Commercial, Video Presentation, Short Film.

03 Checking my personal works : Art & Culture, Life, Nature & World, Portrait & Fashion, Feature, and Exhibition.

Contact Info

ผ ศ . เ ว ทิ ต ท อ ง จั น ท ร์
086 755 3737 , 081 750 2660
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/vethit

Office Map / ประวัติและผลงาน

Who's Online

We have 13 guests and no members online

Get in touch

ติดต่อโดยตรงได้ที่ อ.อั๋น เวทิต ทองจันทร์
Tel.086 755 3737 www.facebook.com/vethit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quote

I was not looking for my dreams to interpret my life, but rather for my life to interpret my dreams!

Susan Sontag

Scroll to Top