Highlight Video

Highlight Video
ผลงานวีดิทัศน์ขนาดสั้น เพื่อสรุปกิจกรรม Event ขององค์กร๙ ตามรอยดอยคำ คลิกที่นี่เพื่อรับชม Video

On Air : 4 Mar 2018

Duration : 10.40 minutes

เรื่องเล่าจากโรงงานหลวงฯ

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอย ดอยคำ" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ หวังให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีและได้ร่วมสัมผัสจุดเริ่มต้น "ดอยคำ" ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพร้อมเยี่ยมชมชุมชนแห่งความสุขที่บ้านยาง และเพื่อส่งเสริมและสร้างสุขนิสัยในการดูแลและใส่ใจให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และได้ร่วมเรียนรู้ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์ของพระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร จะนำไปสมทบโครงการสาธารณประโยชน์ ในตำบลแม่งอนJ-MAT Award ครั้งที่ 27 คลิกที่นี่เพื่อรับชม Video

On Air : 27 Apr 2018

Duration : 4.00 min

บรรยากาศการนำเสนอผลงาน 7 ทีมสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำกว่า 30 ท่านเข้าร่วมตัดสิน ในวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา กิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  

On Air : 5 Jun 2018

Duration : 3.16 และ 1.52 minutes

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อตก.) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  วีดิทัศน์เปิดงาน มิติใหม่เหมืองแร่ไทย กรมทรัพยากรธรณี

On Air : 12 Feb 2018

Duration : 8.48 minutes

“มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
(Thailand Green and Smart Mining Forum 2018)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Thailand Green and Smart Mining Forum 2018) พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาเหมืองแร่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมกันรับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560 และการดำเนินงานด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย ซึ่งมีการคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน วิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมในวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) นอกจากมีพิธีการประกาศเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการเหมืองแร่ไทย และการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สภาการเหมืองแร่ สมาคมอุสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการกิจการเหมืองแร่แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแนวทางการทำงานจากผู้ประกอบการเหมืองแรกที่ได้รับรางวัลการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือมีการประกอบกิจการที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่รายอื่น ๆ ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้การเสวนาทางวิชาการ โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร อีกด้วย