Off Canvas

 

เพลง ใจหนึ่งไหม้ ใจหนึ่งรัก โดย หรั่ง ร๊อคเคสตร้า

CLICK เพื่อชม "Music Video ใจหนึ่งไหม้ ใจหนึ่งรัก"

ใจหนึ่งไหม้..ใจหนึ่งรัก
Music Video ผลงานล่าสุดของพี่หรั่ง ร๊อคเคสตร้า
หลังจากห่างหายจาก MV ตัวเดิมถึง 20 ปี
กำกับ โดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์

Weone Office

7/5 ซอยจอมทอง 13
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย

Talk to Weone

+(66) 86 755 3737
+(66) 81 844 8463
[email protected]

Copyright

Copyright © 2021 Weonephoto. All Rights Reserved.